То може да бъде интересно:

Chastity

Не е ли достатъчно? Тук ще намерите повече!